Olimpijski Komite Slovenije je podelil Ambulanti Mežnar d.o.o. status strokovnega partnerja v ORŠMC na podlagi dolgoletnega sodelovanja pri preventivnih in kurativnih pregledih  vrhunskih in mladih perspektivnih športnikov ter strokovnih referenc na področju internističnih bolezni prsnega koša (pulmologija, alergologija, kardiologija, UZ preiskave).

Naši specialisti v sodelovanju s CMDPŠ v ZD Celje zagotavljajo hitro in ustrezno strokovno obravnavo vrhunskim, kategoriziranim, mladim kot tudi rekreativnim športnikom brez čakalne dobe oziroma po predhodnem dogovoru. Športnikom nudimo tudi možnost posveta glede učinka zdravil in kontrole dopinga kakor tudi možnosti uporabe terapevtskih izjem (TI) v strokovno utemeljinih primerih. V zadnjih desetih letih smo ambulantno obravnavali številne športnike z različnimi boleznimi ali zdravstvenimi težavami, mnogi med njimi so kljub zdravilom dosegali vrhunske rezultate, posamezniki med njimi so nosilci najvišjih olimpijskih odličij ali medalj s  svetovnih prvenstev.